Motori Monofasi 2 Poli

Motori Monofase ( 2 Poli  4 Poli  6 Poli) Motori Trifase IE1 (2 Poli 4 Poli 6 Poli ) Motori Trifase IE2 (2 Poli 4 Poli )